برای نقاط جغرافیایی دور دست و یا مکان هایی با ازدحام خطوط ارتباطی و کاربران زیاد و مکانهایی که دارای خطوط تلفن نیستند یا بر روی مراکز مخابراتی فیبر قرار دارند،ارتباط بی سیم (Wireless) راهکار ما می‌باشد که می‌توانیم با امکان ارائه پهنای باند،و سرعت دلخواه مشتری در مسیر ارتباطی، اتصال را برقرار نماییم. خدمات ارتباط بیسیم ،ایده آل ترین گزینه به منظور رفع محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی زمینی می باشد.قیمتها به تومان بوده و به مبلغ فاکتور نهایی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت.

 

 

 

 

 ردیفسرعتحجم ( برای مدت انتخابی ) ماهانه ۳ ماهه۶ماههسالانه
۱ تا 4Mbps۱۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۵۰،۰۰۰---
۲ تا 4Mbps۴۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-۱۵۰،۰۰۰--
۳ تا 4Mbps
 ۹۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها- -۲۸۵،۰۰۰-
۴ تا 4Mbps
۱۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها--۵۴۰،۰۰۰
۵تا 4Mbps
۴۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۱۲۰،۰۰۰---
۶ تا 4Mbps 
۱۲۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-۳۶۰،۰۰۰--
۷تا 4Mbps
۲۴۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها--۶۸۴،۰۰۰-
۸تا 4Mbps
۴۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها---۱،۲۹۶،۰۰۰
۹ تا 8Mbps  ۱۸ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۶۰،۰۰۰ 
 - - -
 ۱۰ تا 8Mbps ۵۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -    ۱۸۰،۰۰۰ 
- -
 ۱۱ تا 8Mbps ۱۰۸گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
 -۳۴۲،۰۰۰-
۱۲
تا 8Mbps۲۱۶گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -  --
   ۶۴۸،۰۰۰ 
۱۳ تا 8Mbps۴۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۳۵،۰۰۰  -
-
-
 ۱۴  تا 8Mbps۱۳۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
 ۴۰۵،۰۰۰ -
-
۱۵ تا 8Mbps۲۷۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۷۶۹،۵۰۰
-
 ۱۶ 
 تا 8Mbps۵۴۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
-
 ۱،۴۵۸،۰۰۰ 
۱۷   تا 16Mbps ۲۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
 ۷۴،۵۰۰ -
-
-
۱۸  تا 16Mbps  ۷۲ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
 ۲۲۳،۰۰۰ 
-
-
۱۹  تا 16Mbps۱۴۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۴۲۴،۰۰۰-
۲۰
  تا 16Mbps۲۸۸ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
-
۸۰۳،۵۰۰
۲۱  تا 16Mbps۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۵۰،۰۰۰ -
-
-
۲۲  تا 16Mbps۱۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۴۵۰،۰۰۰-
-
۲۳  تا 16Mbps۳۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
۸۵۵،۰۰۰-
۲۴
  تا 16Mbps۶۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
 -۱،۶۲۰،۰۰۰
۲۵ تا20Mbps ۳۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۹۰،۰۰۰ - --
۲۶ تا20Mbps  ۹۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
۲۷۰،۰۰۰ -- 
۲۷ تا20Mbps ۱۸۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
-
۵۱۳،۰۰۰
- 
۲۸ تا20Mbps۳۶۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
-
-
۹۷۲،۰۰۰
۲۹ تا20Mbps  ۶۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها  ۱۶۲،۵۰۰ -
-
-
۳۰ تا20Mbps ۱۹۵گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
۴۸۷،۵۰۰-
-
۳۱
 تا20Mbps۳۹۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۹۲۶،۰۰۰
-
۳۲ تا20Mbps ۷۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
-
۱،۷۵۵،۰۰۰
۳۳ تا25Mbps ۸۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۷۰،۰۰۰ -
-
-
۳۴
 تا25Mbps۲۵۵گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۵۱۰،۰۰۰
-
-
۳۵
 تا25Mbps ۵۱۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۹۶۹،۰۰۰
-
۳۶
 تا25Mbps 
۱۰۲۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
-
۱،۸۳۶،۰۰۰
۳۷
 تا30Mbps ۱۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۲۰۰،۰۰۰-
-
-
۳۸
 تا30Mbps
۳۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۶۰۰،۰۰۰-
-
۳۹
 تا30Mbps۶۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۱،۱۴۰،۰۰۰-
۴۰
 تا30Mbps۱۲۰۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
--
۲،۱۶۰،۰۰۰
۴۱ تا50Mbps۱۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۳۰۰،۰۰۰  -
۴۲ تا50Mbps۴۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها  -۹۰۰،۰۰۰  -
۴۳ تا50Mbps۹۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها  - - ۱،۷۱۰،۰۰۰
۴۴ تا50Mbps۱۸۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها  - -۳،۲۴۰،۰۰۰ 

 

 

تعرفه حجم اضافی
 ردیف حجم 
بدون مالیات(تومان)هزینه هرگیگ (تومان)  
۱3GB۱۲،۰۰۰
۴،۰۰۰
۲5GB ۲۰،۰۰۰۴،۰۰۰
۳10GB۴۰،۰۰۰
   ۴،۰۰۰   
۴30GB ۱۲۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰
۵
50GB
 ۲۰۰،۰۰۰۴،۰۰۰
۶  100GB۴۰۰،۰۰۰
۴،۰۰۰
۷
  200GB ۸۰۰،۰۰۰۴،۰۰۰
۸
  500GB۲،۰۰۰،۰۰۰
  ۴،۰۰۰  
۹
   1000GB
۳،۰۰۰،۰۰۰
 ۳،۰۰۰ 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۰