برای نقاط جغرافیایی دور دست و یا مکان هایی با ازدحام خطوط ارتباطی و کاربران زیاد و مکانهایی که دارای خطوط تلفن نیستند یا بر روی مراکز مخابراتی فیبر قرار دارند،ارتباط بی سیم (Wireless) راهکار ما می‌باشد که می‌توانیم با امکان ارائه پهنای باند،و سرعت دلخواه مشتری در مسیر ارتباطی، اتصال را برقرار نماییم. خدمات ارتباط بیسیم ،ایده آل ترین گزینه به منظور رفع محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی زمینی می باشد.قیمتها به تومان بوده و به مبلغ فاکتور نهایی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت.

 

 

 

 ردیفسرعتحجم ( برای مدت انتخابی ) ماهانه ۳ ماهه۶ماههسالانه
۱ تا 4Mbps۱۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۴۹،۸۰۰---
۲ تا 4Mbps۴۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-۱۴۹،۴۰۰--
۳ تا 4Mbps
 ۹۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها- -۲۹۹،۰۰۰-
۴ تا 4Mbps
۱۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها--۵۹۸،۰۰۰
۵تا 4Mbps
۴۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۹۳،۰۰۰---
۶ تا 4Mbps 
۱۲۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-۲۷۷،۰۰۰--
۷تا 4Mbps
۲۴۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها--۵۵۵،۰۰۰-
۸تا 4Mbps
۴۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها---۱،۱۰۹،۰۰۰
۹ تا 8Mbps  ۱۸ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۵۹،۲۰۰ 
 - - -
 ۱۰ تا 8Mbps ۵۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -    ۱۷۸،۰۰۰
- -
 ۱۱ تا 8Mbps ۱۰۸گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
 -۳۵۵،۰۰۰ -
۱۲
تا 8Mbps۲۱۶گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -  --
   ۷۱۰،۰۰۰
۱۳ تا 8Mbps۴۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۰۴،۰۰۰ -
-
-
 ۱۴  تا 8Mbps۱۳۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
 ۳۱۲،۰۰۰-
-
۱۵ تا 8Mbps۲۷۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۶۲۳،۰۰۰
-
 ۱۶ 
 تا 8Mbps۵۴۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
-
 ۱،۲۴۷،۰۰۰
۱۷   تا 16Mbps ۲۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
 ۷۰،۰۰۰-
-
-
۱۸  تا 16Mbps  ۷۲ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
 ۲۱۰،۰۰۰
-
-
۱۹  تا 16Mbps۱۴۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۴۲۰،۰۰۰ -
۲۰
  تا 16Mbps۲۸۸ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
-
۸۴۰،۰۰۰ 
۲۱  تا 16Mbps۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۱۱،۰۰۰-
-
-
۲۲  تا 16Mbps۱۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۳۳۴،۰۰۰ -
-
۲۳  تا 16Mbps۳۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
۶۶۸،۰۰۰ -
۲۴
  تا 16Mbps۶۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
 -۱،۳۳۷،۰۰۰
۲۵ تا20Mbps ۳۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۸۱،۰۰۰- --
۲۶ تا20Mbps  ۹۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
۲۴۳،۰۰۰  -- 
۲۷ تا20Mbps ۱۸۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
-
۴۸۵،۰۰۰
- 
۲۸ تا20Mbps۳۶۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
-
-
۹۶۹،۰۰۰ 
۲۹ تا20Mbps  ۶۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها  ۱۳۴،۰۰۰-
-
-
۳۰ تا20Mbps ۱۹۵گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
۴۰۲،۰۰۰ -
-
۳۱
 تا20Mbps۳۹۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۸۰۳،۰۰۰
-
۳۲ تا20Mbps ۷۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
-
۱،۶۰۷،۰۰۰ 
۳۳ تا25Mbps ۸۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۶۴،۰۰۰-
-
-
۳۴
 تا25Mbps۲۵۵گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۴۹۲،۰۰۰
-
-
۳۵
 تا25Mbps ۵۱۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۹۸۳،۰۰۰
-
۳۶
 تا25Mbps 
۱۰۲۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
-
۱،۹۶۷،۰۰۰
۳۷
 تا30Mbps ۱۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۱۸۶،۰۰۰ -
-
-
۳۸
 تا30Mbps
۳۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۵۵۹،۰۰۰ -
-
۳۹
 تا30Mbps۶۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۱،۱۱۸،۰۰۰ -
۴۰
 تا30Mbps۱۲۰۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
--
۲،۲۳۷،۰۰۰ 
۴۱
 تا50Mbps ۱۰۰۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
-
۱،۷۶۷،۰۰۰
تعرفه حجم اضافی
 ردیف حجم 
بدون مالیات(تومان)هزینه هرگیگ (تومان)  
۱3GB۹،۰۰۰
۳،۰۰۰
۲5GB ۱۵،۰۰۰۳،۰۰۰
۳10GB۳۰،۰۰۰
 ۳،۰۰۰ 
۴30GB۷۵،۰۰۰ ۲،۵۰۰
۵
50GB
۱۲۵،۰۰۰۲،۵۰۰
۶  100GB ۲۲۰،۰۰۰
 ۲،۲۰۰ 
۷
  200GB ۴۰۰،۰۰۰۲،۰۰۰
۸
  500GB۷۵۰،۰۰۰
  ۱،۵۰۰  
۹
   1000GB
۱،۵۰۰،۰۰۰
 ۱،۵۰۰ 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۴