برای نقاط جغرافیایی دور دست و یا مکان هایی با ازدحام خطوط ارتباطی و کاربران زیاد و مکانهایی که دارای خطوط تلفن نیستند یا بر روی مراکز مخابراتی فیبر قرار دارند،ارتباط بی سیم (Wireless) راهکار ما می‌باشد که می‌توانیم با امکان ارائه پهنای باند،و سرعت دلخواه مشتری در مسیر ارتباطی، اتصال را برقرار نماییم. خدمات ارتباط بیسیم ،ایده آل ترین گزینه به منظور رفع محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی زمینی می باشد.قیمتها به تومان می باشد.

 

 

 

 ردیفسرعتحجم درماه ماهانه ۳ ماهه۶ماههسالانه
۱ 4Mbps  ۱۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-۱۳۱،۴۰۰۲۴۹،۶۶۰۴۷۳،۰۴۰
۲ 4Mbps ۴۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
۸۷،۰۰۰۲۵۹،۲۰۰۴۹۲،۴۸۰۹۳۳،۱۲۰
۳ 8Mbps ۱۸ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها- ۱۵۹،۶۰۰۳۰۳،۲۴۰۵۷۴،۵۶۰
۴ 8Mbps۴۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۹۸،۰۰۰ ۲۹۳،۷۰۰۵۵۸،۰۳۰۱،۰۵۷،۳۲۰
۵ 16Mbps۲۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۶۴،۰۰۰۱۹۲،۰۰۰۳۶۴،۸۰۰۶۹۱،۲۰۰
۶  16Mbps 
۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۱۰۵،۰۰۰۳۱۶،۲۰۰۶۰۰،۷۸۰۱،۱۳۸،۳۲۰
۷ 20Mbps۳۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۷۵،۰۰۰۲۲۵،۰۰۰۴۲۷،۵۰۰۸۱۰،۰۰۰
۸ 20Mbps۶۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۱۲۸،۰۰۰۳۸۳،۷۰۰۷۲۹،۰۳۰۱،۳۸۱،۳۲۰
۹  25Mbps ۸۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۵۸،۰۰۰ ۴۷۳،۷۰۰۹۰۰،۰۳۰ ۱،۷۰۵،۳۲۰ 
 ۱۰  30Mbps۱۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۸۰،۴۰۰ ۵۴۱،۲۰۰ 
۱،۰۲۸،۲۸۰ ۱،۹۴۸،۳۲۰ 
 ۱۱  50Mbps ۱۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها- -۲۴۰،۰۰۰ 
۱۲
 50Mbps۱۰۰۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -  - -۱،۲۰۰،۰۰۰ 
تعرفه حجم اضافی
 ردیف حجم 
بدون مالیات(تومان)هزینه هرگیگ (تومان)  
۱ 3GB۹،۰۰۰
۳،۰۰۰
۲ 5GB۱۳،۴۰۰۲،۶۸۰
۳ 10GB۲۴،۴۰۰
 ۲،۴۴۰ 
۴ 30GB۶۰،۴۰۰ ۲،۰۱۳
۵40GB
۷۵،۴۰۰
۱،۸۸۵
۶50GB
۹۰،۴۰۰۱،۸۰۸
 ۷   70GB ۱۲۰،۴۰۰
 ۱،۷۲۰ 
 ۸   200GB ۳۱۵،۴۰۰۱،۵۷۷
۹   500GB۷۶۵،۴۰۰
  ۱،۵۳۰  
۱۰    1000GB
۱،۵۱۵،۴۰۰
 ۱،۵۱۵ 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۳۹