برای نقاط جغرافیایی دور دست و یا مکان هایی با ازدحام خطوط ارتباطی و کاربران زیاد و مکانهایی که دارای خطوط تلفن نیستند یا بر روی مراکز مخابراتی فیبر قرار دارند،ارتباط بی سیم (Wireless) راهکار ما می‌باشد که می‌توانیم با امکان ارائه پهنای باند،و سرعت دلخواه مشتری در مسیر ارتباطی، اتصال را برقرار نماییم. خدمات ارتباط بیسیم ،ایده آل ترین گزینه به منظور رفع محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی زمینی می باشد.قیمتها به تومان می باشد.

 

 

 

 ردیفسرعتحجم ( برای مدت انتخابی ) ماهانه ۳ ماهه۶ماههسالانه
۱ تا 4Mbps۱۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۴۹،۸۰۰---
۲ تا 4Mbps۴۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-۱۴۹،۴۰۰--
۳ تا 4Mbps
 ۹۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها- -۲۸۷،۰۰۰-
۴ تا 4Mbps
۱۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها--۵۴۴،۰۰۰
۵تا 4Mbps
۴۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۹۷،۰۰۰---
۶ تا 4Mbps 
۱۲۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-۲۹۱،۰۰۰--
۷تا 4Mbps
۲۴۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها--۵۵۹،۰۰۰-
۸تا 4Mbps
۴۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها---۱،۰۵۹،۲۴۰
۹ تا 8Mbps  ۱۸ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۵۹،۲۰۰ 
 - - -
 ۱۰ تا 8Mbps ۵۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -    ۱۷۸،۰۰۰
- -
 ۱۱ تا 8Mbps ۱۰۸گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
 -۳۴۱،۰۰۰ -
۱۲
تا 8Mbps۲۱۶گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -  --
   ۶۴۶،۰۰۰
۱۳ تا 8Mbps۴۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۰۸،۰۰۰ -
-
-
 ۱۴  تا 8Mbps۱۳۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
 ۳۲۴،۰۰۰-
-
۱۵ تا 8Mbps۲۷۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۶۲۲،۰۰۰
-
 ۱۶ 
 تا 8Mbps۵۴۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
-
 ۱،۱۷۹،۰۰۰
۱۷   تا 16Mbps ۲۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
 ۷۰،۰۰۰-
-
-
۱۸  تا 16Mbps  ۷۲ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
 ۲۱۰،۰۰۰
-
-
۱۹  تا 16Mbps۱۴۴ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۴۰۳،۰۰۰ -
۲۰
  تا 16Mbps۲۸۸ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
-
۷۶۴،۰۰۰ 
۲۱  تا 16Mbps۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۱۵،۰۰۰-
-
-
۲۲  تا 16Mbps۱۵۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۳۴۵،۰۰۰ -
-
۲۳  تا 16Mbps۳۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
۶۶۲،۰۰۰ -
۲۴
  تا 16Mbps۶۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
 -۱،۲۵۶،۰۰۰
۲۵ تا20Mbps ۳۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۸۱،۰۰۰- --
۲۶ تا20Mbps  ۹۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
۲۴۳،۰۰۰  -- 
۲۷ تا20Mbps ۱۸۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
-
۴۶۷،۰۰۰
- 
۲۸ تا20Mbps۳۶۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
-
-
۸۸۵،۰۰۰ 
۲۹ تا20Mbps  ۶۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها  ۱۳۸،۰۰۰-
-
-
۳۰ تا20Mbps ۱۹۵گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها -
۴۱۴،۰۰۰ -
-
۳۱
 تا20Mbps۳۹۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۷۹۵،۰۰۰
-
۳۲ تا20Mbps ۷۸۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
-
۱،۵۰۷،۰۰۰ 
۳۳ تا25Mbps ۸۵ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها ۱۶۸،۰۰۰-
-
-
۳۴
 تا25Mbps۲۵۵گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۵۰۴،۰۰۰
-
-
۳۵
 تا25Mbps ۵۱۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۹۶۸،۰۰۰
-
۳۶
 تا25Mbps 
۱۰۲۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
-
۱،۸۳۵،۰۰۰
۳۷
 تا30Mbps ۱۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها۱۹۰،۰۰۰ -
-
-
۳۸
 تا30Mbps
۳۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
۵۷۱،۰۰۰ -
-
۳۹
 تا30Mbps۶۰۰ گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
-
۱،۰۹۷،۰۰۰ -
۴۰
 تا30Mbps۱۲۰۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها-
--
۲،۲۶۶،۰۰۰ 
۴۱
 تا50Mbps ۱۰۰۰گیگ به همراه سرویس VOD به صورت نیم بها
-
-
-
۱،۶۰۰،۰۰۰
تعرفه حجم اضافی
 ردیف حجم 
بدون مالیات(تومان)هزینه هرگیگ (تومان)  
۱3GB۹،۰۰۰
۳،۰۰۰
۲5GB ۱۵،۰۰۰۳،۰۰۰
۳10GB۳۰،۰۰۰
 ۳،۰۰۰ 
۴30GB۷۵،۰۰۰ ۲،۵۰۰
۵
50GB
۱۲۵،۰۰۰۲،۵۰۰
۶  100GB ۲۲۰،۰۰۰
 ۲،۲۰۰ 
۷
  200GB ۴۰۰،۰۰۰۲،۰۰۰
۸
  500GB۷۵۰،۰۰۰
  ۱،۵۰۰  
۹
   1000GB
۱،۵۰۰،۰۰۰
 ۱،۵۰۰ 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۰۸