برای نقاط جغرافیایی دور دست و یا مکان هایی با ازدحام خطوط ارتباطی و کاربران زیاد ، ارتباط بی سیم (Wireless) راهکار ما می‌باشد که می‌توانیم با امکان ارائه پهنای باند و سرعت دلخواه مشتری در مسیر ارتباطی، اتصال را برقرار نماییم. خدمات ارتباط بیسیم ، ایده آل ترین گزینه به منظور رفع محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی زمینی می باشد.

 

 

 

 

 

wireless-tozih

 

 

برای نقاط جغرافیایی دور دست و یا مکان هایی با ازدحام خطوط ارتباطی و کاربران زیاد و مکانهایی که دارای خطوط تلفن نیستند یا بر روی مراکز مخابراتی فیبر قرار دارند،ارتباط بی سیم (Wireless) راهکار ما می‌باشد که می‌توانیم با امکان ارائه پهنای باند،و سرعت دلخواه مشتری در مسیر ارتباطی، اتصال را برقرار نماییم. خدمات ارتباط بیسیم ،ایده آل ترین گزینه به منظور رفع محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی زمینی می باشد.قیمتها به تومان می باشد.


 ردیفسرعتماهانه ۳ ماهه۶ماههسالانه
۱ 4Mbps ۲۵،۰۰۰۷۵،۰۰۰۱۴۲،۰۰۰۲۷۰،۰۰۰
۲ 4Mbps  ۴۵،۰۰۰۱۳۵،۰۰۰۲۵۶،۵۰۰۴۸۶،۰۰۰
۳ 4Mbps ۹۵،۰۰۰۲۸۵،۰۰۰۵۴۱،۵۰۰۱،۰۲۶،۰۰۰ 
۴ 8Mbps
۲۸،۰۰۰  ۸۴،۰۰۰۱۵۹،۶۰۰ ۳۰۲،۴۰۰
۵ 8Mbps۴۸،۰۰۰ ۱۴۴،۰۰۰۲۷۳،۶۰۰۵۱۸،۴۰۰
۶ 8Mbps۹۳،۰۰۰ ۲۷۹،۰۰۰۵۳۰،۱۰۰۱،۰۰۴،۴۰۰
۷  16Mbps۳۰،۰۰۰۹۰،۰۰۰۱۷۱،۰۰۰۳۲۴،۰۰۰ 
۸ 16Mbps۵۶،۰۰۰۱۶۸،۰۰۰۳۱۹،۲۰۰۶۰۴،۸۰۰
۹  16Mbps 
۱۰۰،۰۰۰۳۰۰،۰۰۰۵۷۰،۰۰۰۱،۰۸۰،۰۰۰
۱۰ 20Mbps 
 ۳۲،۰۰۰۹۶،۰۰۰۱۸۲،۴۰۰۳۴۵،۶۰۰
۱۱ 20Mbps۶۱،۰۰۰۱۸۳،۰۰۰۳۴۷،۷۰۰۶۵۸،۸۰۰ 
۱۲ 20Mbps۱۱۷،۰۰۰۳۵۱،۰۰۰۶۶۶،۹۰۰۱،۲۶۳،۶۰۰
۱۳  25Mbps   بزودی 
 ۱۴  30Mbps بزودی
۱۵   40Mbps  بزودی
۱۶  50Mbpsبزودی
تعرفه حجم اضافی
 ردیف حجم 
بدون مالیات(تومان)هزینه هرگیگ (تومان)  
۱ 3GB۱۵،۰۰۰
۵،۰۰۰
۲ 5GB۲۵،۰۰۰۵،۰۰۰
۳ 10GB۴۰،۰۰۰
۴،۰۰۰ 
۴ 30GB۶۰،۳۹۹ ۲،۰۱۳
۵40GB
۷۵،۴۰۰
۱،۸۸۵
۶50GB
 ۹۰،۴۰۰۱،۸۰۸ 
 ۷   100GB ۱۶۵،۴۰۰۱،۶۵۴ 
۸   200GB ۳۱۵،۴۰۰۱،۵۷۷ 
۹   500GB۷۰۰۰،۰۰۰
۱،۴۰۰  
۱۰    1000GB
۱،۲۰۰،۰۰۰
۱،۲۰۰ 

 

  


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۲:۰۶