فناوری  TD-LTE یکی از روش های پیاده سازی شبکه LTE ” اینترنت نسل چهارم یا اینترنت TD-LTE ” است که با توجه به نحوه توسعه ، تجربه سرعت بیشتری را نسبت به سرویس های ADSL  و وایمکس در اختیار کاربران قرار می دهد.اگر از سرعت سرویس های ADSL ناراضی هستید یا اگر میخواهید اینترنت پرسرعت همیشه همراه و غیر از گوشی داشته باشید که همه افراد خانواده حتی در زمان سفر نیز از آن به راحتی استفاده کنند این بهترین گزینه برای شماست.